30.10.2018

Trwa nabór wniosków do „Programu Upowszechniania Sportu Osób Niepełnosprawnych w 2019 r.”

Ogłoszono nabór wniosków do „Programu Upowszechniania Sportu Osób Niepełnosprawnych w 2019 r.” w ramach rozwijania sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu osób niepełnosprawnych. Budżet na realizację Programu wynosi 18 700 000 zł.

Głównym celem Programu jest tworzenie optymalnych warunków umożliwiających osobom niepełnosprawnym zwiększanie uczestnictwa w różnych formach aktywności sportowej, włączenie w główne nurty życia społecznego oraz wyrównanie szans w dostępie do przestrzeni publicznej w obszarze sportu.

Rodzaje zadań objętych dofinansowaniem:

1. Wspieranie organizacji zajęć sekcji sportowych osób niepełnosprawnych.

2. Wspieranie organizacji imprez sportowych dla osób niepełnosprawnych w tym

Mistrzostw Polski i Pucharów Polski osób niepełnosprawnych.

3. Wspieranie organizacji obozów sportowych dla osób niepełnosprawnych.

4. Promocja sportu osób niepełnosprawnych.


Termin składania wniosków upływa 30 listopada 2018 r.

Więcej informacji na www.bit.ly/2Q3KNNa